WARSZAWA

Wstecz
Zabytki Warszawy

Menu
Historia
Zabytki
Grafika
Kontakt
Zamek Królewski Zamek Królewski. Główna, obok Wawelu, rezydencja monarsza w Polsce, łącząca cechy gotyku, wczesnego baroku, rokoka i klasycyzmu. Początki warszawskiej rezydencji królewskiej sięgają końca XIII w. kiedy na wysokim brzegu wiślanym powstał gród Piastów Mazowieckich. Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy stał się siedzibą króla. Zamek został całkowicie zniszczony podczas drugiej wojny światowej. Do odbudowy zamku ze środków społecznych przystąpiono dopiero w 1971 r. Zamek Królewski w Warszawie obok funkcji muzealnych pełni także rolę gmachu reprezentacyjnego stolicy i Rzeczypospolitej.
Syrenka Warszawska Syrenka. Symbol Warszawy, nawiązujący do legendy o rybaku Warsie i syrenie Sawie, którzy mieli założyć miasto. Znajdowała się na murach Starówki, niedawno przeniesiono ją na rynek Starego Miasta. Rzeźba na warszawskim Rynku została wykonana przez Konstantego Hegla.
Lazienki Łazienki Królewskie. Najwspanialszy zespół architektury polskiej doby klasycyzmu stanisławowskiego. Przy projektowaniu rozległego parku krajobrazowego pracowali Jan Christian Szuch i Karol Agricola. W XIX w. Łazienki należały do Romanowów, ale park pozostał ogólnodostępnym. W 1944 r. Niemcy obrabowali i spalili Pałac na Wodzie. Odbudowa według planów Jana Dąbrowskiego zakończyła się w latach sześćdziesiątych. Obecnie zespół parkowo-pałacowy Łazienki Królewskie jest samodzielną placówką muzealną, tętniącą bogatym życiem kulturalnym i wspaniałym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu dla Warszawiaków.
Stare Miasto Stare Miasto. Jest to zabytkowy zespół architektoniczny o średniowiecznym ukladzie. Obejmuje między innymi gotycką katedrę św. Jana, kościół Panny Marii, barokowy klasztor i kościół Sakramentek, dwa pierścienie murów miejskich, Barbakan i wiele kamienic. Starówka została prawie całkowicie zburzona podczas powstania warszawskiego, a po wojnie odbudowana. Mieści się na liście UNESCO.
Wilanow Wilanów. Znakomicie zachowana rezydencja barokowa, wzniesiona przez króla Jana III Sobieskiego, jedno z najstarszych polskich muzeów. W latach 70. XVII w. położona o kilka mil na południe od Warszawy wieś Wilanów przeszła w ręce króla Jana III Sobieskiego, który postanowił tu wznieść wiejską rezydencję. W latach 1733-1945 Wilanów był w posiadaniu największych polskich rodów magnackich i arystokratycznych. Duże zniszczenia, szczególnie w parku przyniosła II wojna światowa. Teraz Wilanów jest państwowym muzeum, z jedynym tak dobrze zachowanym zespołem wnętrz z XVII w. i galerią portretu sarmackiego.
Belweder Belweder. Znakomity przykład późnego klasycyzmu polskiego, gmach reprezentacyjny Rzeczypospolitej Polskiej. W drugiej połowie XVII w. na południowych przedmieściach Warszawy kanclerz wielki litewski Krzysztof Mikołaj Pac wzniósł barokową willę. W drugiej ćwierci następnego w. Józef Fontana zbudował w jej miejsce nowy pałac dla Lubomirskich. W latach 1945-94 Belweder był oficjalną rezydencją głowy państwa. Obecnie jest nadal gmachem reprezentacyjnym RP. Dawny park belwederski, z kilkoma klasycystycznymi pawilonami, włączony został do Łazienek.
Palac Namiestnikowski Pałac Namiestnikowski. Pałac Prezydencki położony przy Krakowskim Przedmieściu jest najokazalszym gmachem i jednocześnie największym z warszawskich pałaców. Początkowo pałac wyglądał inaczej, zaś obecny wygląd i tradycyjną nazwę Pałacu Namiestnikowskiego zyskał w XIX wieku podczas gruntownej przebudowy i remontu. Specyfiką tego gmachu jest fakt, że rzadko posiadał głównych mieszkańców, a głównie spełniał szereg funkcji publicznych. Obecnie, od końca XX wieku jest siedzibą kolejnych prezydentów Polski, jednak od 2010 roku prezydent kraju mieszka w Belwederze.